Overerving en polymorfisme

Overerving of inheritance betekent dat je een andere, nieuwe klasse kan maken vanuit een bestaande klasse. Met andere woorden hergebruiken we software(-onderdelen) en breiden deze eventueel uit met nieuwe mogelijkheden.

De oorspronkelijke klasse heet de “superklasse” of “basisklasse” en de nieuwe klasse de “subklasse” of “afgeleide klasse”. De subklasse beschikt automatisch over dezelfde attributen en methoden als de superklasse. Verder kan de subklasse attributen of methoden van zichzelf hebben.

Het grote voordeel is dat de bestaande superklasse intact blijft en dat wijzigingen en aanvullingen in de nieuwe subklasse komen. Bijgevolg kan je alle eerder geschreven software blijven gebruiken.

Bij overerving spreken we van een “is een relatie”. Een object van een subklasse is ook een object van de superklasse.

De term polymorfisme (letterlijk: veelvormigheid) betekent dat een variabele objecten van verschillende types kan bevatten. In het algemeen komt het erop neer dat een object van een subklasse kan gezien worden als een element van een superklasse en dus ook de eigenschappen en methoden van die superklasse kan gebruiken.

Overerving en polymorfisme vormen de basis van het object georiënteerd programmeren.

https://www.c-sharp.be/oop/overerving/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *