Object georiënteerd programmeren in BlueJ

Object georiënteerd programmeren (OOP BlueJ) betekent dat er gewerkt wordt met objecten. Het betreft objecten die zowel informatie bevatten als acties kunnen uitvoeren. Het zijn geen fysieke objecten die je kan vastpakken maar objecten die zich bevinden in het geheugen van de computer. Bij object georiënteerd programmeren moet je vanaf de start bij het ontwerp van een programma rekening houden met de informatie en welke acties bij welke informatie horen.

De voornaamste doelstelling van object georiënteerd programmeren is om op een efficiëntere manier betere programma’s te ontwikkelen.

C-sharp.be gebruikt de ontwerpomgeving BlueJ om object georiënteerd programmeren aan te leren. Met OOP BlueJ kan je onmiddellijk starten met de concepten objecten en klassen. Het maken van een gebruikersinterface is niet nodig en onnodige details komen niet ter sprake in OOP BlueJ.

http://www.bluej.org/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *