Hoofdstuk 1: Kennismaking cursus C#

1.1          Installatie Visual Studio Express for Desktop
1.2          Goed programmeren: eerst analyseren
1.3          Een eerste eenvoudige consoletoepassing in C#
Oefeningen hoofdstuk 1

1.1          Installatie Visual Studio Express for Desktop

De cursus C sharp (C#) op de website  c-sharp.be gebruikt voor het aanleren van gestructureerd programmeren in C# de ontwerpomgeving Visual Studio Express for Desktop die je gratis kan downloaden op onderstaande link: http://www.visualstudio.com/en-us/products/visual-studio-express-vs.aspx

Top

1.2          Goed programmeren: eerst analyseren

Het uitgangspunt van programmeren is vanuit een probleemstelling een geschikte oplossing bedenken. Vooraleer je begint te programmeren denk je daarom best eerst na over het volgende:

 • Probleemstelling: Is de probleemstelling duidelijk?
 • Probleemanalyse:Wat is gegeven?
  • Welke interactie is er met de gebruiker?
  • Wat moet nog ingevoerd worden?
  • Welke verwerking moet gebeuren?
  • Wat met de uitvoer?
 • Algoritme: Welke oplossingsmethode hanteren?
 • Programma: Per gebeurtenis de noodzakelijke broncode programmeren.
 • Testen: Het programma testen en eventueel bijsturen.
 • Documenteren: Het programma voorzien van commentaar.

Het is aangewezen om de broncode steeds te voorzien van commentaar zodat later gemakkelijk aanpassingen kunnen gebeuren en de broncode voor iedereen goed leesbaar is. In C# geven we commentaar in voorafgegaan door de tekencombinatie // voor 1 regel commentaar. Meerdere regels commentaar beginnen we met de tekencombinatie /* en sluiten we af met */. Commentaren hebben geen enkel effect op de functionaliteit van de klasse.

//Dit is een regel commentaar.

/*Dit zijn meerdere regels commentaar.*/

Top

1.3          Een eerste eenvoudige consoletoepassing in C#

Klik op “New Project” in het startscherm van Visual Studio Express for Desktop. Selecteer vervolgens “Console Application” onder de Templates van Visual C#. Geef het project een gepaste naam en kies waar je het project wenst op te slaan.

Figuur 1.1 cursus c sharp

Figuur 1.1: Consoletoepassing opstarten in VS

Figuur 1.2 toont de broncode die automatisch aangemaakt wordt in C#. Waartoe deze code dient, leg ik later in deze cursus uit.

Figuur 1.2 cursus c sharp

Figuur 1.2: Broncode leeg project

Tussen de accolades { } na “static void Main(String[ ] args)” programmeren we de code waardoor de tekst “Hallo wereld!” in de console verschijnt. Om het programma uit te voeren klik je op Start.

Figuur 1.3 cursus c sharp

Figuur 1.3: Broncode “Hallo Wereld!”

De programmeertaal C# is case sensitive (hoofdlettergevoelig) en gebruikt intellisense. Wanneer we code ingeven, voorziet intellisense logische code die we kunnen selecteren uit een drop-downmenu. Dit biedt ook een oplossing voor de hoofdlettergevoeligheid. Iedere regel sluiten we af met ;. Klik op  start om het programma uit te voeren. Figuur 1.4 toont het resultaat zoals het verschijnt in de console.

Figuur 1.4 cursus c sharp

Figuur 1.4: Resultaat in de console

Top

Oefeningen hoofdstuk 1

Oefening 1-1     Voeg als uitbreiding aan ons voorbeeld “Hallo Wereld!” de volgende tekst toe op een nieuwe regel: “Druk op ENTER om de console af te sluiten…”.

Top
OPLOSSINGEN

Volgende