Hoofdstuk 3: Ingebouwde c sharp functies en procedures

3.1          C sharp functies voor wiskundige berekeningen
3.2          C sharp functies voor datums
3.3          C sharp functies voor strings
Oefeningen hoofdstuk 3

3.1         C sharp functies voor wiskundige berekeningen

De wiskundige c sharp functies zijn in Visual Studio ondergebracht in de klasse Math. Met intellisense krijg je een overzicht van alle beschikbare functies. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de belangrijkste functies in de klasse Math.

Figuur 3.1 c sharp functies

Figuur 3.1: Methoden voor wiskundige berekeningen

We hernemen oefening 2-3 waar we een consoletoepassing ontwerpen om een bedrag in EUR om te rekenen naar een bedrag in USD. Om de uitkomst af te ronden op 2 cijfers na de komma voegen we de functie Math.Round toe. De 2 verwijst naar de afronding op het aantal cijfers na de komma.

Figuur 3.2 c sharp functies

Figuur 3.2: Functie Math.Round

De juiste syntaxis van de methodes kan je opvragen via de helpschermen.
Top

3.2         C sharp functies voor datums

C# begint de datumtelling op 1 januari van het jaar 0001 en beschouwt een datum als een getal.

Een specifieke datum toewijzen aan een variabele doen we als volgt:

DateTime value = new DateTime(1981,  7,  25);

Figuur 3.3 c sharp functies

Figuur 3.3: Methoden voor datums

Top

 3.3         C sharp functies voor strings

Figuur 3.4 c sharp functies

Figuur 3.4: Methoden voor strings

Top

Oefeningen

Oefening 3-1     Een landmeter wil een berekening die hij vaak moet maken, automatiseren via een consoletoepassing. De landmeter wil namelijk de afstand berekenen tussen een bereikbaar punt A en een onbereikbaar punt B aan de overkant van de beek. Rond de uitkomst af op 1 cijfer na de komma.

Figuur 3.5 c sharp functies

Figuur 3.5: Schets oefening 3-1

Om die afstand te berekenen moet hij een aantal metingen laten uitvoeren. Hij neemt een bereikbaar punt C altijd op 10 m van A. Vervolgens meet hij de hoeken A en C in de driehoek ABC (in graden). De formule om AB te berekenen is dan:
AB = AC x Sin(C)/Sin(A+C)

In een programmeertaal moet je de hoeken nog omzetten naar radialen. Dit doe je met de volgende formule:
Hoek in radialen = (hoek in graden) *PI/180

Oefening 3-2     Ontwerp een consoletoepassing die het eindkapitaal berekent voor een bedrag dat uitstaat tegen samengestelde intrest van 1,25 %. Het beginkapitaal en de looptijd (uitgedrukt in jaren) dienen opgevraagd te worden in de console. De formule voor de berekening van het eindkapitaal is: Eindkapitaal = Beginkapitaal x (1 + intrestvoet)^looptijd. Rond het resultaat af op 2 cijfers na de komma.

Oefening 3-3     Ontwerp een consoletoepassing waarmee je het aantal dagen kan berekenen tussen je volgende verjaardag en vandaag.

Oefening 3-4     Ontwerp een consoletoepassing waarmee je een wachtwoord genereert voor een gebruiker. Het wachtwoord is opgebouwd uit:

  • de 2 eerste letters van de familienaam: de 1ste letter is een hoofdletter, de 2de letter is een kleine letter. Daarna worden de 2 letters gewisseld;
  • het zonenummer van het telefoonnummer zonder de 0;
  • het eerste cijfer van de postcode in het kwadraat.

Oefening 3-5     Ontwerp een consoletoepassing die 2 ingegeven namen alfabetisch rangschikt en weergeeft.

Oefening 3-6     Ontwerp een consoletoepassing waarmee je het grootste van 2 ingegeven getallen kan weergeven.

Oefening 3-7     Ontwerp een consoletoepassing waarmee je de oppervlakte en de omtrek van een cirkel kan berekenen met een ingegeven straal. Rond de resultaten af tot op 1 cijfer na de komma.

Oefening 3-8     Ontwerp een consoletoepassing waarmee de gebruiker de BMI kan berekenen aan de hand van een ingegeven gewicht en lengte. Rond op 0 cijfers na de komma.
Formule = Gewicht in kg / ((lengte in meter)^2)

Oefening 3-9     Ontwerp een consoletoepassing waarmee de gebruiker het aantal dagen kan berekenen dat hij al leeft. Het resultaat in de console ziet er als volgt uit.

Figuur 3.6 c sharp functies

Figuur 3.5: Console extra oefening 3-9

Extra oefening 3-10    Ontwerp een console toepassing waarmee de gebruiker de inhoud van een kegel kan berekenen. De formule voor het berekenen van de inhoud van een kegel:

 (π x r² x h) / 3

Rond de uitkomst af tot op 1 cijfer na de komma. De ingegeven waarden zijn uitgedrukt in cm. Zorg dat de verschillende stappen duidelijk terug te vinden zijn in de broncode van je oplossing.

Extra oefening 3-11    Het is aangewezen om 2 keer per jaar (om de 6 maanden) een bezoek te brengen aan de tandarts. Ontwerp een consoletoepassing waarmee de gebruiker kan berekenen wanneer en binnen hoeveel dagen zijn volgende afspraak is. Let op de juiste notatie van de datum.

Extra oefening 3-12    Ontwerp een consoletoepassing waarmee de gebruiker kan nagaan op welke dag van de week hij/zij geboren is.

Top
OPLOSSINGEN

Vorige          Volgende